ธุรกิจหลักของ บริษัท อีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด มุ่งเน้นในด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (Bulk Molding Compound – BMC) ภายในประเทศ และประเทศต่างๆ ในเขตอาเซียน ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปเป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ยานยนต์, กลุ่มอุภสาหกรรมอีเล็คทรอนิค, กลุ่มมอเตอร์ไฟฟ้า และอื่น ๆ อย่างหลากหลาย