"ให้บริการของเรา เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ"


เทคนิคและการบริการ (TECHNICAL SERVICE)

การบริการด้านเทคนิคของบริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกขั้นตอนการผลิตของลูกค้าเป็นไปได้ด้วยดี โดยเราได้มีการจัดสรรบุคคลากร มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญ เราพร้อมที่จะดูแลและให้บริการทางด้านเทคนิคกับลูกค้าของเราเสมอ

โดยการบริการด้านเทคนิค จะครอบคลุมในหลายรูปแบบ ดังนี้
1. Mornitoring : เราจะช่วยตรวจสอบติดตามคุณภาพของกระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพสินค้าของลูกค้า
2. Problem Solving : เราจะช่วยวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางเทคนิคในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้า
3. Consultation : เราจะช่วยให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านเทคนิคและทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์