การวิจัย และพัฒนา (Research and Development)

จากแนวคิดของการพัฒนาที่ว่า "ทุกๆอย่างสามารถพัฒนา และปรับปรุงต่อไปได้อีก" ดังนั้น บริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ จึงใช้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือ เชิงรุกในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การวิจัยและพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ จะทำการทดสอบในสภาพจริง และดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลายๆรอบ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ด้วยแนวคิด ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้รับจาก บริษัท Showa Denko KK ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ปัจจุบัน บริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ และทีมงานวิจัยและพัฒนา มีความก้าวหน้าไปมาก จนเป็นบริษัทฯอันดับต้นๆ ในการวิจัยและพัฒนา BMC ในประเทศไทย