จากความสำเร็จของบริษัทที่เกิดจากการร่วมลงทุนกับบริษัท โชวา เดนโกะ เคเค ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท อีเทอนัล เรซิ่น ทำให้เกิดความร่วมมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสูง จนสามารถเป็นผู้นำทางการตลาดที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ดังนั้นความมุ่งมั่นที่บริษัททุ่มเทเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากล
นายพรชัย อยู่วิมลชัย