รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

  เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

  คุณสมบัติของผู้สมัคร :
  • • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
  • • ปริญญาตรีสาขาบัญชี / สาขาบริหารธุรกิจ ( บัญชี )
  • • ประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี 3 ปี
  • • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
  • • โปรแกรม MS-Office และโปรแกรม ERP
สำหรับท่านที่สนใจในตำแหน่งงาน สามารถส่งข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา รูปถ่าย พร้อมกับระบุเงินเดือนที่ต้องการ
มาที่ :

บริษัท อีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด

สำนักงาน

ชั้น 19th อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/90-92
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 66-2287-2000
แฟกซ์ : 66-2287-3527
อีเมล์ : -

โรงงาน

29 หมู่ 5 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด กม.25.5
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 66-2708-3800
แฟกซ์ : 66-2338-1347
อีเมล์ : -